FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
6 512 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 281 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 135 000 Kč
4
Přijaté transfery
534 675 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
5 319 750 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 996 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 620 548 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
168 167 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
142 160 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
135 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 319 750 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 996 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 620 548 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
168 167 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
142 160 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
135 000 Kč