FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
7 011 500 Kč
Nedaňové příjmy
2 160 600 Kč
Kapitálové příjmy
1 500 000 Kč
Přijaté transfery
1 303 428 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
8 052 750 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 679 274 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 971 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
984 504 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
138 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
135 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
8 052 750 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 679 274 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 971 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
984 504 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
138 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
135 000 Kč