FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
7 495 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 326 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 000 000 Kč
4
Přijaté transfery
505 399 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
8 305 187 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 781 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
785 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
247 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
110 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
98 312 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 305 187 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 781 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
785 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
247 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
110 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
98 312 Kč