FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
7 491 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 116 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 000 000 Kč
4
Přijaté transfery
566 452 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
8 582 750 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 664 602 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 682 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
128 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
115 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
102 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 582 750 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 664 602 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 682 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
128 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
115 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
102 500 Kč