FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
7 491 950 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 199 005 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 000 000 Kč
4
Přijaté transfery
617 887 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
9 270 249 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 144 393 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 745 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
131 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
115 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
102 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 270 249 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 144 393 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 745 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
131 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
115 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
102 500 Kč