FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
7 060 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 178 750 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 175 850 Kč
4
Přijaté transfery
1 338 947 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
8 570 750 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 709 233 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 171 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
984 504 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 760 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
135 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 570 750 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 709 233 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 171 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
984 504 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 760 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
135 000 Kč