FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
6 521 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 799 999 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 300 000 Kč
4
Přijaté transfery
370 996 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
4 904 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 245 799 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 940 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
599 613 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
211 683 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
90 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 904 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 245 799 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 940 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
599 613 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
211 683 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
90 500 Kč