FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
6 280 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 783 937 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 527 300 Kč
4
Přijaté transfery
362 712 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
4 453 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 728 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 511 561 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
274 988 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
151 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
35 100 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 453 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 728 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 511 561 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
274 988 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
151 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
35 100 Kč