FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
5 832 934 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 933 286 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 295 000 Kč
4
Přijaté transfery
478 816 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
5 066 380 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 990 656 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 650 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
281 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
247 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 066 380 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 990 656 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 650 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
281 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
247 000 Kč