FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
5 722 490 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 477 536 Kč
4
Přijaté transfery
801 742 Kč
3
Kapitálové příjmy
64 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
4 817 078 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 890 175 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
805 555 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
161 960 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
59 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 817 078 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 890 175 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
805 555 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
161 960 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
59 000 Kč