FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
5 117 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 301 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
646 000 Kč
4
Přijaté transfery
492 551 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 891 237 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 200 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
808 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
175 914 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 891 237 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 200 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
808 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
175 914 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč