FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
85 501 273 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
77 616 001 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
91 %
VÝDAJE ROZPOČET
90 635 623 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
74 450 423 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
82 %
SALDO ROZPOČET
-5 134 350 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 165 579 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU