FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
97 962 562 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
87 663 554 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
89 %
VÝDAJE ROZPOČET
104 196 912 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
85 185 768 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
82 %
SALDO ROZPOČET
-6 234 350 Kč
SALDO SKUTEČNOST
2 477 786 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU